Zápis z pravidelné valné hromady Holy Eagles / 2015

Pohořelice, 2.6.2015

Přítomní zakladatelé: Milan Haberl, Jiří Kubeš

1. Hlad

Přítomní si tentokrát opět objednali jídlo, protože valná hromada bez jídla nemůže býti valnou hromadou. Grilované kuřecí bylo chutné a po snězení a vymetení talířů přítomní cítili, že by měli tuto valnou hromadu udělat ještě valnější. Koncekonců, pořádá se jen jednou za dva roky. Volba byl jednoznačná, prstem jsme ukázali na vepřové koleno s medovo-pikantní omáčkou. A protože se jednalo o hromadu, tak také hromadu kolene.

2. Program valné hromady

zapis

Oproti ustanovující valné hromadě měl tentokrát pan prezident připravený zcela přesný program. Byl řádně rozdělen do bodů a úhledně sepsán na úředním dokumentu. Všechny body programu byly procházeny pečlivě a všichni zúčastnění se k jednotlivým bodům věcně vyjadřovali. Nikdo nebyl diskriminován, byly dodrženy kvóty genderové vyváženosti (= samí chlapi) a během jednání nebylo zraněno žádné zvíře (teda myslíme).

3. Stanoviska, hlasování a rozhodnutí k jednotlivým bodům

Valná hromada jednomyslně schválila výmaz zakladatele klubu F. T. z důvodu hrubého porušování stanov klubu (osobní život, který byl v rozporu s dosahování cílů klubu).

Z důvodu oslabení Výboru klubu navrhla Valná hromada doplnit Výbor klubu a shodla se na oslovení konkrétního člena klubu s nabídkou.

Valná hromada se dohodla na úpravě a změně některých částí webových stránek klubu.

Valná hromada diskutovala nad tématem „cíle klubu“ a navrhla a schálila pro další období tyto priority:
– pokračovat v přátelském duchu vyjížděk s cílem budování klubu, posilování vztahů a radosti z jízdy
– proaktivní činnost za účelem propagace klubu a získávání nových sympatizantů a členů klubu
– podpora a účast na venkovních akcí třetích stran, zaměřených na budování mužství a rodiny v rámci České a Slovenské republiky
– podpora a účast na zajímavých a obecně respektovaných aktivit třetích stran s duchovní tématikou

4. Ukončení valné hromady

Jako poslední bod rozpravy byla uvedena volná diskuse. Přítomní probrali to či ono a protože byla diskuse opravdu výživná a místy až nepřehledná, konstatujeme pouze, že se skutečně vydařila. V blíže neupřesněný čas se přítomní pozdravili, nasadili helmy a ve společném dvojstupu hromadně opustili Valnou… hormadu.

To je vše :)

Leave a Reply

Your email address will not be published.