Ustavující sjezd

By 18.7.2013 Dokumenty No Comments

Zápis z valné hromady Holy Eagles / Ustavující sjezd

Žuráň, 13.6.2013

Přítomní zakladatelé: Milan Haberl, František Tahoun, Jiří Kubeš, Jára Cimrman

1. Guláš

Přítomní si objednali menu, sestávající se z kuřecího vývaru a pivovarského guláše. Všichni přítomní hodnotili celé menu jako chutné a povedené. Jeden z přítomných (František Tahoun) se obával přílišného zahuštění bílou moukou (zřejmě obava o dietetickou hodnotu pokrmu), což se po přinesení pokrmu ukázalo jako neopodstatněné. Další z přítomných (Jára Cimrman) si nic neobjednal, není známo proč.

2. Diskuse na téma stanov, vize a cílů

Diskuse na tato témata byla plodná, výsledky jsou zachyceny ve stanovách motoklubu Holy Eagles. Mezi přítomnými probíhala živá diskuse a panovala shoda. Kamenné tváře a zaryté mlčení se u některých objevovalo jen u tématu „propagace jízdy podle pravidel silničního provozu“.
Přítomný účastník Jára Cimrman se do hovoru nijak nezapojoval, na přímé dotazy hleděl pouze upřeně vpřed.

3. Založení motoklubu, volba prezidenta

Valná hromada schválila založení motoklubu s názvem „Holy Eagles“.
Zakladatelé klubu jsou: Milan Haberl, František Tahoun, Jiří Kubeš.

Na valné hromadě Holy Eagles  byl dále prezidentem motoklubu zvolen Milan Haberl.

Navrhovatel: Jiří Kubeš
Hlasující: Jiří Kubeš (ano), František Tahoun (ano), Milan Haberl (ano, s ruměncem ve tváři), Jára Cimrman (zdržel se hlasování).

4. Ukončení valné hromady

Valná hromada byla ukončena ve 13.46 h. hromadným odjezdem na Žuráň. Valná hromada jednomyslně vyzvala nově zvoleného prezidenta, aby se ujal svého prvního úkolu – uhradit vývary, guláše a nápoje všech přítomných (jen za Cimrmana prezident platit nemusel, protože si za celou dobu nic neobjednal).

Na francouzském území Žuráně pak motoklub Holy Eagles pokračoval v rozhovoru na další různá zajímavá a aktuální témata, načež se jednotlivě rozjel do svých domovů.

993069_268128089992423_1595687374_n
(To je on! Jára Cimrman…)

Leave a Reply

Your email address will not be published.