Zápis z pravidelné valné hromady Holy Eagles / 2017

Brno, 5. 5. 2017

Přítomní: Milan Haberl, Jiří Kubeš, Jan Fojtík

IMG_0028

 1. Program valné hromady

  • klubové dovolené
  • aktualizace webových stránek
  • návrh na stanovení pravidel pro vyloučení nekativních členů
  • volba nového výboru
  • volba prezidenta
  • volba viceprezidenta

2. Stanoviska, hlasování a rozhodnutí k jednotlivým bodům

Výbor byl zvolen v původním složení. Prezident byl odhlasován nadpoloviční většinou, stejně tak i viceprezident. Valná hromada se shodla na úpravě stanov klubu. Úpravy budou navrženy a odhlasovány výborem klubu.

Výbor navrhl a schválil zavedení tradice klubových dovolených. Stejně tak se shodl na aktualizaci webových stránek (přidání stránky s členy klubu a jejich motocyklů).

3. Ukončení valné hromady

Jako poslední bod rozpravy byla uvedena volná diskuse. Přítomní probrali to či ono a protože byla diskuse opravdu výživná a místy až nepřehledná, konstatujeme pouze, že se skutečně vydařila. V blíže neupřesněný čas se přítomní pozdravili, nasadili helmy a ve společném dvojstupu hromadně opustili valnou hromadu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.